About

English version

We leven in een individualistische tijd die maakbaarheid suggereert en waarin we ‘ons-zelf‘ steeds vaker uitwisselen in beelden. Ogenschijnlijk authentieke beelden die tegelijk uniform en inwisselbaar zijn. Willen we de erkenning vinden in de ander? Steeds driftiger op zoek hiernaar neemt ook de verwarring toe. Wat gebeurt er als je niet gerust gesteld kunt worden, je teruggeworpen wordt op jezelf? Besta ik wel zonder de ander? Waar eindig jij en begin ik? Verlangen we naar symbiose of begrenzing?

Mijn werk gaat over identiteit, wie we zijn met of zonder die ander. En over waarnemen, over interpreteren en vervolgens oordelen: doe je dat binnen die paar seconden of neem je langer de tijd om het andere toe te laten?  Ik zoek daarmee naar het spanningsveld tussen ‘het eigene’ en ‘het vreemde’.In mijn atelier groeit een verzameling beelden die eenmaal samengebracht weer een nieuw verhaal vertellen. Door werk(en) samen te brengen of te fragmenteren, wil ik de kijker actief betrekken bij het kunstwerk. Op zoek naar identiteit zoeken we herkenning in de ander.

Maar wat gebeurt er als we niet gerustgesteld kunnen worden?

CV

[ 06/08/2016 10:35 am ]

Ik vind jouw werk kippenvel ,
Het fragiele en sterke….
Heel mooi en sterk